Keravan keskustaa aiotaan laajentaa pohjoiseen

Keravan asemarakennusta. Kuva: Jani Jakonen

Keravan keskustan laajentamiseen tähtäävä kaavamuutoshanke etenee.

Keravan kaupunginhallitus hyväksyi Tervahaudankatu 4-8:n asemakaavan muutosehdotuksen 7. marraskuuta 2022.

Kaavamuutos laajentaa Keravan keskustaa. Suunnittelualue sijaitsee Keravan nykyisen keskustan pohjoispuolella, noin 600 metrin päässä Keravan rautatieasemasta koilliseen.

– Asemakaavamuutos laajentaa Keravan keskustan yhdyskuntarakennetta pohjoiseen Keravan kaupunkistrategian, Keravan yleiskaavan ja Keravan
asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti, kerrotaan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavamuutoksessa.

– Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinkerrosalan ja asuntojen määrän lisäämisen sekä liike- ja toimistotilojen rakentamisen. Alue tukeutuu keskustan palveluihin ja sijaitsee lähellä Keravan asemaa. Asumisen lisäämisellä tuetaan keskustan elinvoimaa, palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta.

Tervahaudankadun kaavamuutos mahdollistaa Keravan Energia Oy:n uuden toimitilarakennuksen, useiden asuinkerrostalojen, rivitalojen, pysäköintitalojen ja uuden sähkönsiirtokeskuksen rakentamisen.

Lisäksi kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät aluevaraukset rautatien alittaville tasoristeyksille sekä huomioidaan kaava-alueen pohjoispuolisen logistiikkakeskuksen toimintaedellytykset.

Kaavamuutoshanke lähti liikkeelle alueen maanomistajan Keravan Energia Oy:n aloitteesta.

Toteutuessaan kaavamuutos tuo alueelle noin 800 uutta asuntoa. Se mahdollistaa noin 1 500 uutta asukasta, arvioidaan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavamuutoksessa. Lisäksi työpaikkoja syntyy lisää.

Tervahaudankadun kaavamuutosalueella on ennestään joitakin rakennuksia, kuten esimerkiksi vuonna 1993 valmistunut asuinrivitalo ja vuonna 1983 valmistunut Keravan Energian toimistorakennus ja lämpökeskus.

Uusien rakennusten kerrosluku vaihtelee kolmen ja kahdeksan välillä.

– Matalimmat rakennukset sijoittuvat suunnittelualueen eteläosaan ja korkeimmat pohjoisosaan.

Lamellikerrostaloista, pysäköintitaloista ja energian siirtokeskuksesta on tarkoitus muodostaa kaksi umpikorttelimaista kokonaisuutta. Kortteleiden väliin on sijoittumassa aukiomainen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti Tervakauppa-aukio. Tämä aukio tulee tulevaisuudessa jatkumaan tulevaisuudessa myös niin sanotulle Tukon alueelle.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.