Keilaniemeen kaavoitetaan autoille kolmetuhatta parkkipaikkaa

Jopa 3 000 autopaikan pysäköintiluolan asemakaavoitus Keilaniemeen etenee. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi yleisen kalliopysäköintilaitoksen asemakaavan muutosehdotuksen yksimielisesti 23. marraskuuta. Lopullisesti kaavan hyväksymisestä päättää Espoon kaupunginvaltuusto.

Pysäköintilaitos on sijoittumassa Keilaniemen työpaikka-alueelle Kivimiehen alueen eteläosaan. Alueelle on rakennettu paljon toimitiloja, ja alueen kehittyminen jatkuu edelleen voimakkaana.

Keilaniemen pysäköintilaitokseen on suunniteltu ajoyhteydet Kuusisaarentieltä, Keilarannasta ja Keilalahdentieltä. Kalliopysäköintilaitos on tarkoitus rakentaa vaiheittain pysäköintitarpeen kasvun mukaan.

Tavoitteena on, että pysäköintilaitoksen ensimmäinen rakennusvaihe on valmis vuonna 2024. Se käsittää noin 1 500 autopaikkaa.

Kaupunginhallituksen kaavapäätöksen mukaan laitokseen sijoitetaan merkittävä osa alueen asemakaavojen mukaisista velvoiteautopaikoista. Maanalaiseen kalliolaitokseen keskitetään Keilaniemen asuintalojen ja työpaikkojen pysäköintiä. Niiden lisäksi rakennetaan yleisiä pysäköintipaikkoja.

Laitokseen ei tule nimettyjä autopaikkoja ja se toimii vuorottaiskäyttöperiaatteella, jolloin autopaikat saadaan tehokkaaseen käyttöön ja niitä voidaan rakentaa vähemmän, kerrotaan kaupunginhallituksen päätöksessä.

Kaupungin mielestä Keilaniemen alueella tarvitaan paljon pysäköintipaikkoja, koska Keilaniemen rakentamisen lisääntyminen tulee lisäämään myös autoliikennettä alueella. Näin siitä huolimatta, että Keilaniemen alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet.