Kehä III:n parannushankkeen kolmas vaihe käyntiin Vantaalla

Vantaalla on käynnistynyt Kehä III:n mittava parannushanke. Töitä tehdään Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella Vantaankosken ja Pakkalan välillä. Hankkeen nimenä on ”Kehä III parantaminen, 3. vaihe”.

Valtion Väyläviraston mukaan Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy.

– Varaudumme Kehä III:n kasvaviin liikennemääriin muun muassa rakentamalla lisäkaistat Vantaankosken ja Pakkalan välille. Liikenteen sujuvuutta lisää myös Askiston uusi eritasoliittymä sekä Kehä III:n uusi rinnakkaistie Askiston kohdalla. Hankkeeseen sisältyy myös välttämättömiä tien pohjarakenteen kunnostustöitä sekä siltakorjauksia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Tien pohjarakenne vaatii korjausta, koska eteläpuoleisen ajoradan paalulaatta on vaurioitunut.
Hankkeeseen sisältyy runsaasti myös siltatöitä, sillä Vihdintien kaksi siltaa uusitaan. Lisäksi rakennetaan kahdeksan uutta siltaa. Askiston pientaloalueen kohdalle rakennetaan myös uutta melusuojausta.

Kolmannet ajokaistat Vantaankosken ja Pakkalan väliselle tieosuudelle toteutetaan kolmen kilometrin matkalle. Osana hanketta myös korjataan Nuolitien länsipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma. Koko hankealueella parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

Askiston kohdalla Kehä III:n parannustyöt kestävät noin kolme vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta ne painottuvat tien pohjarakenteen kunnostamiseen sekä Vihdintien siltojen korjaustöihin. Vantaankosken ja Pakkalan välille rakennettavat lisäkaistat sekä niiden edellyttämät liittymä- ja pysäkkijärjestelyt valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Kehä III:n parannushankkeen 3. vaiheen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,5 miljoonaa euroa. Hankkeesta vastaa Väylävirasto.