kaupunkilaiset mukaan kehittämään Alppilan ja Pasilan aluetta

  Helsingin kaupunginhallitus on 11.1.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt NCC:n kehittämisvarauksen Alppilan ja Pasilan Savonkadun alueelle. Tavoitteena on saada kaupunkilaiset kattavasti mukaan kehittämään alueesta hiilineutraali korttelialue sekä luomaan Savonkadusta yhteisöllinen, aktiivinen ja viihtyisä katutila osana kantakaupunkia.

  – Savonkadun aluetta lähdetään suunnittelemaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa, jotta lähtökohtaisesti saamme alueesta luonnollisen osan Alppilaa ja koko Helsingin kantakaupunkia, sanoo Senior Developer Heikki Alén NCC:ltä.

  Suunnittelussa haetaan aktiivisen osallistamisen kautta eri vaihtoehtoja alueen elävöittämiseksi ja liittämiseksi tehokkaasti kantakaupungin toimintoihin. Sidosryhmille ja kaupunkilaisille järjestetään erilaisia tapoja vaikuttaa alueelle tehtäviin kehittämissuunnitelmiin. Kehitysvaiheen suunnittelusta, alueesta sekä osallistumismahdollisuuksista ja niiden aikataulusta löytyy tietoa osoitteessa www.savonkatukehittyy.fi. NCC toivoo yleisöltä vahvaa osallistumista kaikissa hankkeen vaiheissa.

  – Helsingin kaupungille on erittäin tärkeää, että kaupunkilaiset pidetään mukana koko projektin ajan. Helsinkiä rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa, kuvaa Helsingin kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen.

  Kaupunkilaiset aktiivisesti mukaan suunnitteluun

  Näkemysten ja tietojen keräämiseksi järjestetään mm. tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalinen maastokävely sekä asukastilaisuus. Tammi-helmikuussa toteutettavassa ensimmäisessä karttakyselyssä voi vastata kysymyksiin alueen nykyisistä käyttötavoista sekä kertoa omia ajatuksia Savonkadun kehittämisestä.

  – Haluamme tiiviillä vuorovaikutuksella varmistaa, että alueen asukkaat ja toimijat antavat näkemyksiään meille, suunnittelutyömme pohjaksi. Kaikki ajatukset ja ideat varmistavat yhteisen vision, aluetta kunnioittavan suunnitelman, JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilä kuvailee.

  Vaihtoehtoiset suunnitelmat kommenteille kesällä

  Kesän aikana esitellään vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka perustuvat vuorovaikutuksesta saatuihin lähtötietoihin. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa suunnitelmista palautetta Kerro kantasi -palvelun kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.

  – NCC:lle tämä on erinomainen tilaisuus päästä yhdessä kaupunkilaisten kanssa kehittämään uutta Alppilaa ja sitomaan se vahvaksi ja virkistäväksi osaksi koko kantakaupunkia, toteaa Alén koko hankkeesta.

  Taustatietoa hankkeesta

  Kehittämisvarausalue sisältää alustavasti yhteensä noin 160 000 kerrosneliön laajuudelta toimitilarakentamista Savonkadun molemmin puolin, hotelli-, liiketila‐, pysäköinti‐, hybridi‐ ja opetustiloja sekä asuntoja. NCC tutkii aluetta myös sen uusien pääkaupunkiseudun toimitilojen sijoittamista varten. Kehitysvarauksen lisäksi NCC:llä on aikomus hakea alueelle tonttivarausta toimistorakentamiseen 45 000 kerrosneliölle, mutta kuitenkin vähintään 35 %:lle koko kehitysvarauksen laajuudesta.

  Suunnittelun arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit. Arkkitehtuurilla haetaan korkeatasoista, tiivistä kaupunkirakennetta ja yhdistävää tekijää historiallisen Konepaja-alueen ja uuden Keski-Pasilan alueen välille. Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin jää vihervyöhyke avokallioineen. Hankkeen maisemasuunnittelijana toimii Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

  Alueen energiakokonaisuuden kehityssuunnittelun toteutuskumppanina on Helen Oy. Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön, hyödyntämiseen.

  JÄTÄ VASTAUS

  Kirjoita kommenttisi!
  Kirjoita nimesi tähän

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.