Kallahdessa tutkitaan lisärakentamisen mahdollisuuksia

Kallahti ja sen läpi kulkeva Leikosaarentie kuvattuna idästä. Taustalla vasemmalla näkyy Kallahdenniemi. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki laatii Vuosaaren Kallahden alueelle suunnitteluperiaatteet tulevaisuuden mahdollisia asemakaavahankkeita varten.

Suunnitteluperiaatteet koskevat Kallahden täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä.

Suunnitteluperiaatteet eivät itsestään mahdollista alueen rakentamista, mutta ne toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana.

Kaupungin tavoitteena on lisätä Kallahden asukasmäärää sekä omistus- ja asumisoikeusasumisen osuutta alueella.

– Tutkimalla olemassa olevien asuintonttien sopivuutta uudisrakentamiselle, voidaan välttää puistoalueille rakentamista sekä mahdollisesti rahoittaa nykyisten rakennusten peruskorjaukset, tiedotti Helsingin kaupunki helmikuussa 2023.

Suunnittelutarpeiden laadinnan aikana tutkitaan myös uuden päiväkodin rakentamista päiväkoti Kajuutan tontilla.

– Samalla tarkistetaan mistä pienemmistä päiväkodeista mahdollisesti luovutaan ja mitkä säilytetään. Tavoitteena on kehittää Kallahden päiväkotiverkostoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, kerrottiin kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin mukaan myös Kallahden aukioiden, katujen ja puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan liikenne- ja valaistussuunnittelulla sekä jättämällä ranta-alueet yhteiseen käyttöön.

Kallahden merellisyyttä hyödynnetään alueen vetovoimatekijänä tukemalla merellisiä toimintoja ja elinkeinoja sekä kehittämällä rantaraittia ja kohtaamispaikkoja merenrannan äärellä.

Viheralueita on tarkoitus kehittää ohjaamalla kulku merkityille reiteille Kallahden luonnonsuojelualueella.

Suunnitteluperiaatteiden laadinnassa huomioidaan myös Kallahden lepakkoalue ja pohjaveden muodostumisalue.

– Kallahdessa tuetaan kestäviä liikkumisen muotoja kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Pysäköinti voidaan tulevaisuudessa keskittää pysäköintilaitoksiin ja lisäksi tutkitaan pysäköintinormien päivittämistä, jolloin autopaikkoja olisi alueella nykyistä vähemmän, valotettiin tiedotteessa.

Suunnitteluperiaatteet on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi talvella 2024. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen periaatteet ohjaavat alueen jatkosuunnittelua.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.