Järvenpäässä toimii oma nuorkauppakamari

Järvenpään seudun nuorkauppakamarin (JSNKK) uusi hallitus on aloittanut työnsä vuoden 2020 alussa. Henkilöt nimitettiin hallitusvirkoihin ja muihin tehtäviin marraskuussa 2019 järjestetyssä vaalikokouksessa.

Tuore puheenjohtaja Salla Niemelä nostaa tämän vuoden tärkeimmiksi tavoitteiksi strategian päivittämisen sekä kamarin näkyvyyden lisäämisen monipuolisen viestinnän ja tiedottamisen avulla.

Tavoitteena on tehdä kamaritoiminnasta entistäkin näkyvämpää. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja meidän tulee myös pitää ääntä siitä, Niemelä kertoo.

Nuorkauppamaritoiminnan keskiössä on yhdessä tekeminen, joka näkyy ulospäin suuntautuvana toimintana ja vaikuttamisena lähialueen ja yhteiskunnan toimintaan. Toinen oleellinen osa järjestön toimintaa on jäsentensä kehittäminen monipuolisin koulutuksin sekä erilaisten vastuutehtävien kautta oppiminen.

Haluan, että vuosi 2020 tulee ennen kaikkea tarjoamaan koko jäsenistölle erilaisia tekemisen, kokemisen ja oppimisen paikkoja. Oli kyse oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä, omien siipien kokeilemisesta, uusien projektien toteuttamisesta tai yhdessä viihtymisestä, haluan varmistaa sen, että jokaiselle tarjoutuu tähän mahdollisuus, Niemelä jatkaa.

Paikallista ja kansainvälistä tekemisen meininkiä

Nuorkauppakamaritoiminta on jäsentensä näköistä tekemistä, jonka luonne muuttuu vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Jäseniä yhdistää kiinnostus paikallista toimintaa kohtaan, sekä halu verkostoitua ja kehittää itseään. Vaikuttaminen tapahtuu monipuolisin keinoin, tyypillisesti erilaisten projektien ja tapahtumien kautta. Yrityssektorin ja yrittäjyyden tukemiseen liittyvät toimet ovat olleet tärkeä painopiste alkuajoista lähtien, mutta yhtä lailla tempaukset voivat liittyä vaikkapa kulttuuriin tai lähialueen yleiseen hyvinvointiin. Yksi nuorkauppakamarin parhaiten tunnettuja projekteja onkin Joulupuu-keräys, jossa hankitaan joululahjoja alueen vähävaraisille henkilöille.

Seuraavana isona tempauksena JSNKK järjestää Pää tyynyyn! – lastenteatteriesityksen Järvenpään Seurojentalolla 4.4. Esitys on Lastenteatteri Kurnuttava Sammakon ja Turun Kaupunginteatterin yhteisproduktio. Perheen mukaan ottaminen on tärkeä osa JC-toimintaa, ja sen vuoksi suuri osa tapahtumista onkin suunnattu koko perheelle.

Messuja ja Kolmisointu-patsaita

Järvenpään nuorkauppakamari on perustusvuodesta 1971 lähtien ollut monessa mukana.

Järvenpään nuorkauppakamarin lähes 50-vuotinen taival on jo sen verran historiallinen, ettei kaikki perimätieto ole saavuttanut nykyisiä jäseniä. Joulun alla jäsenet saivat kuulla vuosittaisen juhlan yhteydessä kahden perustajajäsen, Osmo Mäkelän ja Kunto Hagelinin kertomuksia nuorkauppakamarin 70-luvun alun perustamisen ajoista. Mielenkiintoisen muistelon yhteydessä kävi ilmi, että Järvenpään ikoniset Kolmisointu-patsaat on hankittu aktiivisten kamarilaisten aloitteesta. Hankkeen toteuttamiseksi varoja kerättiin nuorkauppakamarin toimesta kolehtina järvenpääläisiltä yrityksiltä.

Järvenpään nuorkauppakamarin kytkös Kolmisointuihin tuli yllätyksenä nykyisille jäsenille, mutta se synnytti samalla inspiraatiota tämän vuoden hallitukselle.

Uuden strategian ja uudistumisen ohella otamme tavoitteeksi paremman itsetuntemuksen saavuttamisen kaivelemalla hieman perusteellisemmin historian pölyttyneitä arkistoja, tiedottaja Ellen Vikman toteaa.

Kolmisointuprojekti on erinomainen osoitus siitä, että idearikkaalla porukalla ja hyvillä verkostoilla voi toteuttaa lähes minkälaisen projektin hyvänsä. Vitsinä onkin jo ehdotettu Janne-kadun ilmeen elvyttämistä Nelisointu-patsaalla, Vikman nauraa.

Järvenpään seudun nuorkauppakamarin hallitus vuonna 2020:

Puheenjohtaja (PRES): Salla Niemelä

Valmistautuva Puheenjohtaja (DP): Viktor Andersson

Edellisen vuoden Puheenjohtaja (IPP): Paavo Jääskeläinen

Koulutusvastaava (IND): Annika Rautiainen

Tapahtumavastaava (LOM): Topi Rantala

Yhteiskuntavastaava (COM): Tomi Riipinen

Kansainvälinen suhdetoimintavastaava (IPRO): Willem Van Schevikhoven

Rahastonhoitaja (TREAS): Maija Lepola

Tiedottaja (LIO): Ellen Vikman