Jäähalli on suunnitteilla Herttoniemeen

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Helsingin kaupunginhallitukselle alueen varaamista jäähallihankkeelle Herttoniemestä.

Helsingin Liikuntahallit Oy:lle on tarkoitus vuokrata alue Abraham Wetterin tien ja Linnanrakentajantien risteyksen kaakkoispuolelta. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa kaksikerroksinen ja kokonaispinta-alaltaan 6 967 kerrosneliömetrin kokoinen harjoitusjäähalli.

Rakennukseen on tulossa kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja näiden oheistiloja.

– Harjoitusjäähallin mahdollinen rakentamisaikataulu ei ole vielä selvillä, todettiin Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksessä.

Lautakunnan kokouksessa lautakunta hyväksyi päätökseensä yhden lisäyksen. Lautakunnan jäsen Jussi Chydenius ehdotti jäsen Sami Muttilaisen kannattamana, että lautakunta edellyttää, että hallissa tulee olemaan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja.