Liityntäpysäköintipaikat hupenevat Itäkeskuksessa

Itäkeskuksen Jokerikortteli hävittää runsaasti Itäkeskuksen metroaseman nykyisiä autojen liityntäpysäköintipaikkoja.

Itäkeskuksen metroaseman yläpuolelle ja ympärille suunniteltava Jokerikortteli käsittää pikaraitiotien eli Raide-Jokerin ja bussilinjojen joukkoliikenneterminaalin lisäksi asuntoja, hotellin, toimistoja ja liiketiloja. Erityisesti asuntoja ja hotellia varten tarvitaan autopaikkoja, mikä vähentää liityntäpysäköintipaikkoja.

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan Itäkeskuksen metroaseman liityntäpysäköintipaikkojen määrä laskee nykyisestä 430 autopaikasta 200 autopaikkaan.

– Liityntäpaikkojen määrän laskuun vaikuttaa uuden maankäytön autopaikkatarpeiden lisäksi olemassa olevan pysäköintilaitoksen läpi ulotettavien uusien porrashuoneiden ja pystyrakenteiden toteuttaminen sekä parkkiruutujen leveyksien ajanmukaistaminen, kerrotaan kaupungin viraston laatimassa asemakaavaehdotuksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin päätti viime kokouksessaan, että kaupunki pyrkii myöhemmin varmistamaan alueen muussa kehittämistyössä liityntäpysäköinnin riittävän tarjonnan Itäkeskuksen itäpuoleisella alueella.

Kaupungin viraston mukaan liityntäpysäköintiin varattujen paikkojen määrää on mahdollista lisätä, jos hotellin autopaikkatarve osoittautuu kaavavaiheen selvitystä pienemmäksi. Tällä hetkellä hotellia varten on tulossa 100 autopaikkaa, joka on enemmän kuin yleisissä laskentaohjeissa edellytettäisiin. Asuntoja varten on tulossa 84 autopaikkaa, mikä on puolestaan paljon vähemmän kuin kaavoituksessa yleensä edellytetään.

Viime kokouksessaan kaupunkiympäristölautakunta päätti samalla asettaa Jokerikorttelin asemakaavan muutosehdotuksen yleisön nähtäville mahdollisia muistutuksia varten. Mikäli mahdolliset muistutukset eivät edellytä uutta lautakuntakäsittelyä, kaavaehdotus etenee Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn.