Itäkeskuksen jatkosuunnitteluun paljon lisävaatimuksia

Itäkeskuksen suunnitteluperiaatteiden käsittely poiki kaikkiaan viisi vastaehdotusta Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 12. huhtikuuta 2022. Lautakunta hyväksyi kaikki lautakunnan jäsenten tekemät vastaehdotukset yksimielisesti.

Ensimmäisessä vastaehdotuksessa esitettiin, että Itäkeskuksen alueen jatkosuunnnittelussa selvitetään mahdollisuus lisätä alueen viihtyisyyttä erityisesti jalankulkijoiden näkökulmasta kattamalla Itäväylä soveltuvin osin kevytrakenteisella, alle 100 metrin pituisella kannella.

Toisessa vastaehdotuksessa pyydettiin, että alueen kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa Itäkeskuksen keskusta-alueen viherrakenteen ratkaisujen tulee olla kunnianhimoisia ja vahvistaa ympäröivien alueiden viherverkostoa.

Kolmannen vastaehdotuksen mukaan Itäkeskuksen jatkosuunnittelussa pitää kiinnittää huomiota kaikkien liikkumistapojen sujuvuuteen. Erityisesti tulee huomioida kävelyn ja pyöräilyn viihtyvyyteen sekä laadukkuuteen Turunlinnantien ja Vanhanlinnantien välisellä alueella.

Neljäs vastaehdotus koski riittävän avoimen ja julkisen kaupunkitilan määrän varmistamista kauppakeskus Itiksen ympäristössä. Osana tätä jatkosuunnittelua kaupungin tulee neuvotella mahdollisuudesta saada Tallinnanaukion tori kaupungin hallintaan.

Viidennessä vastaehdotuksessa esitettiin, että Itäkeskuksen alueen kehittämisen keskeisimpiin tavoitteisiin lisätään alueen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, jonka määrittelyssä hyödynnetään nykyisten asukkaiden ja alueella toimivien eri tahojen näkemyksiä.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymissä Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteissa linjataan alueen suunnittelun keskeiset tavoitteet tuleville vuosille. Periaatteilla ohjataan asemakaavan muutoksia, julkisten ulkotilojen suunnitelmia ja liikennesuunnitelmia sekä muuta alueen kehittämistä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.