Hyrylän liikekeskushanke etenee – kunnantalo mukana

Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää Hyrylän keskustaan monipuolinen liikekeskus, jonka yhteydessä on myös toimitiloja. Tuusulan kunta pyrkii vuokraamaan uudesta liikekeskuksesta kunnantalon korvaavia tiloja. Liikekeskus sijoittuu nykyisen ostoskeskuksen alueelle. Tavoitteena myös on, että joukkoliikenteen solmukohta säilyy alueella.

Tuusulan kunnanhallitus käsitteli Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen rakentamista kokouksessaan marraskuussa 2019. Tuusulan kunnanvaltuusto merkitsi palveluverkolle asetetut tarkennetut tavoitteet tiedoksi joulukuun kokouksessaan 2019. Suunnitteluvarauspäätös on juuri tehty.

Kunta valitsi jatkosuunnittelun yhteistyökumppaniksi NREP Oy:n. Kumppanin valinta perustui kilpailutukseen ja sen rinnalla mahdollisten kumppaneiden, kuten kaupan keskusliikkeiden, kanssa käytyyn markkinavuoropuheluun.

Yhteistyökumppaneiden saamiseksi palvelukeskushankkeeseen lähetettiin kysely useille mahdollisiksi koetuille investoreille ja rakennusliikkeille. NREP Oy ja Skanska Oy yhteistyökumppaneineen ilmoittivat kiinnostuksensa hankkeeseen ja jättivät ehdotuksensa jatkosuunnittelun pohjaksi. Molemmat suunnitelmat perustuvat yhteistyöhön HOK-Elannon kanssa kaupallisten palvelujen sijoittumisesta suunnittelualueelle, tiedotti Tuusulan kunta.

Kumppaniksi valittu NREP Oy tarkentaa seuraavaksi suunnitelmaa yhteistyössä kunnan ja muiden hankkeen osapuolten kanssa. Tarkoitus on myös osallistaa kuntalaisia ja muita hankkeesta kiinnostuneita suunnitelman kehittämisessä.

Liikekeskushanke on lähivuosikymmenien merkittävin muutos keskusta-alueen osalta. On hienoa, että hanke nyt etenee. Kuntalaiset ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan työpajassa vielä kevään aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyy viimeistään 2022 ja liike- ja palvelukeskus valmistuu jouluksi 2023, kertoo Tuusulan pormestari Arto Lindberg.