Huono sisäilma vaivaa koulujen lisäksi myös lastenkodissa

Koskelan Myrskylänkujalla sijaitseva Hyvösen lastenkoti on tulossa tiensä päähän vakavien sisäilmaongelmien takia. Vanha lastenkotirakennus on tarkoitus korvata samalle paikalle rakennettavalla uudistalolla.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on omalta osaltaan hyväksynyt Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimipisteen uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Seuraavaksi hankesuunnitelma etenee Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Uudisrakennukseen tulevassa lastenkodissa on neljä osastoa, joissa jokaisessa on seitsemän lasta. Lastenkodissa työskentelee arviolta 30 henkilöä kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa.

Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimipisteen nykyiset tilat on rakennettu vuonna 1971. Tiloissa on havaittu laajoja sisäilmaongelmia, joiden poistamiseksi on tehty korjauksia. Tilat sijaitsevat kahdessa eri rakennuksessa. Kaupunki selvitti ensin rakennusten peruskorjausmahdollisuutta, mutta kokonaan uuden rakennuksen toteutus osoittautui paremmaksi ratkaisuksi.

Uudisrakennuksen tilat mahdollistavat myös vaativampien asiakkaiden hoitamisen. Lisäksi uudisrakennus mahdollistaa lastenkodin henkilöstön resurssoinnin ja osaamisen keskittämisen. Näin voidaan entistä paremmin vastata sijoitettujen lasten ja nuorten vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin.

Kaupunki on varautunut Hyvösen uuden lastenkodin toteuttamiseen vuosina 2019-2021. Uuden talon rakentaminen edellyttää vanhan lastenkodin purkamista sekä toiminnan siirtämistä väliaikaisiin evakkotiloihin. Väliaikaiseksi väistötilaksi ehdotetaan Sofianlehdonkadulla sijaitsevaa rakennusta.