Haltialan luonnonsuojelualue saa Pakilassa vahvaa tukea

Helsinki on perustamassa Haltialaan uutta luonnonsuojelualuetta. Keskuspuiston pohjoisosassa suojeltaisiin lehtojen ja korpien muodostama arvokas 137 hehtaarin kokonaisuus. Alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosiksi 2019-2029.

Haltialan alue on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ulkoilualueista. Sinne tehdään vuosittain arviolta kaksi miljoonaa käyntiä, joista hiihtokäyntejä on 0,5 –1 miljoonaa.

Pakila-Seuran varapuheenjohtaja Erja Vuorio kannattaa lämpimästi luonnonsuojelualueen perustamista.

Uusi luonnonsuojelualue istuisi hyvin jo nykyisten Haltialan aarnialueen ja Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueiden kokonaisuuteen ja täydentäisi erinomaisesti luontoalueen arvoa”, hän sanoo.

Helsinki on pyytänyt kaupunginosayhdistyksiltä kannanottoa luonnonsuojelualueen perustamisesitykseensä.

Pakila-Seura sanoo kannanotossaan, että alueen merkitys tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi, kun pääkaupunkiseudulle muuttaa lisää asukkaita ja samalla viheralueiden määrä vähenee täydennysrakentamisen myötä.

Seuran mukaan alueen luontoarvojen turvaaminen vahvistaisi Paloheinän-Haltialan alueen suojelubiologista arvoa Helsingin luonnon monimuotoisuuden arvokkaana ydinalueena. Seura toivoo, että alueella yleisön käyttämien reittien opastus ja viitoitus hoidetaan siten, että herkkä luonto ei vahingoitu.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen asukkaille luontoarvot ovat tärkeitä, mutta hanke ei ole paikallinen, vaan Haltiala palvelee koko pääkaupunkiseutua”, Vuorio korostaa.

Vuorion mukaan on tärkeää, että kaupunki varaa luonnonsuojelualueen perustamiseen tarvittavan määrärahan, joksi ympäristönsuojeluyksikkö arvioi miljoona euroa sekä vuotuisiin käyttökustannuksiin arvioidut 50 000-150 000 euroa.

Toivomme, että Helsinki tiedottaa asukkailleen luonnonsuojelualueen virkistys- ja opetuskäyttömahdollisuuksista ja tekee yhteistyötä alueen käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa”, hän sanoo.