Hakunilassa käydään ahkerasti jumalanpalveluksissa

Vantaalla ahkerimmat kirkossakävijät löytyvät kaupungin länsilaidalta Hämeenkylän seurakunnasta. Seuraavaksi eniten jumalanpalveluksiin osallistujia seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna on Hakunilassa.

Samaan aikaan Hakunilan evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen määrä laski, kuten lähes kaikkialla muuallakin Vantaalla.

Vantaan evankelis-luterilaisissa seurakunnissa jumalanpalveluskävijöiden määrä nousi vuonna 2019 yli 3 000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 99 806. Vuonna 2018 se oli 96 726.

– Osallistujamäärän kasvu ei selittynyt tilaisuuksien määrän kasvulla, kerrottiin Vantaan seurakuntien tiedotteessa.

– Vuonna 2019 Vantaan seurakunnissa panostettiin viestintään ja markkinointiin, mikä saattaa näkyä kasvaneissa kävijämäärissä. Myös käynnit Vantaan seurakuntien verkkosivuilla lisääntyivät.

Seurakuntien jäsenmäärä laski vuonna 2019 kaikkialla Vantaalla paitsi Vantaankosken seurakunnassa, jossa jäsenmäärä nousi.