Hakunilaan ja Vaaralaan tulossa lisää asuntoja

Uusien asuintalojen asemakaavoitus arvokkaaseen vanhaan kuusimetsään etenee Hakunilassa.

Hakunilan Saagatiellä muutetaan alun perin lähipalveluille asemakaavoitettu tontti asuinkäyttöön. Tontti on rakentamaton.
Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Hakunilantie kulkee lähellä.

Alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria. Rakentamista on tulossa noin 1,3 hehtaarin alueelle. Rivi- ja kerrostaloihin tulee kodit arviolta 170 uudelle asukkaalle.
Vantaan kaupunginhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt kaavamuutoksen. Lopullisesti kaavan hyväksymisestä päättää Vantaan kaupunginvaltuusto.

Kaava-alueella on vanhaa kuusimetsää ja alueelta on löydetty lahokaviosammalta.
Suomen Luonnonsuojeluliitto on ollut huolestunut Saagatien kaavoituksesta. Liiton mukaan rakentamishanke tuhoaa osan paikallisesti erittäin arvokkaasta luontoalueesta sekä vaurioittaa kaava-alueen länsiosan luonnonsuojelullisesti arvokkaan korven vesitaloutta.

Vantaan kaupunki myöntää, että kaava-alueen kangasmetsä on osa arvokasta, yhtenäistä metsäkokonaisuutta. Kaupungin mukaan luontoselvityksessä ei kuitenkaan löydetty luonnonsuojelulain perusteella säilytettäviä luontotyyppejä, vesilain mukaan suojeltuja luontotyyppejä, metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita lain perusteella suojeltavia kasvi- tai eliölajeja.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa Saagatien kaavamuutos herätti vastustusta tammikuussa 2021. Osa lautakunnan jäsenistä esitti kaavamuutoksen hylkäämistä, mutta esitys kaatui äänestyksessä.

Vaaralan puolella asemakaavoitus on alkanut Hopeatien osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkistamisella tammikuussa 2021.

Suunnittelualue sijaitsee Hopeatien pohjoispuolella. Tavoitteena on kaavoittaa uusia asuintaloja Kuussillan vanhan asuinalueen jatkeeksi.
– Samassa kaavamuutoksessa Hopeatien eteläpuolelle ja Metsätien pohjoispuolelle osoitetaan lähivirkistysalue, joka toimii ekologisena ja virkistysalueyhteytenä Ojangosta Vanhankaupunginlahdelle, kerrotaan Vantaan kaupungin nettisivulla.

Lisäksi Vaaralan Hopeatien kaavamuutoksessa Vantaan ratikalla osoitetaan tarvittavat katualuevaraukset.