Evitskogintien sortuma korjattiin Kirkkonummella

Kesällä 2020 sortuneen Evitskogintien tietyöt ovat valmistuneet Kirkkonummella. Tie avattiin liikenteelle helmikuun alussa.

Evitskogintien korjatut kohdat ovat jääneet murskepinnalle, minkä vuoksi paikalla on alennettu 30 kilometrin nopeusrajoitus. Nämä kohdat päällystetään keväällä 2021.

– Tien sortuma johtui siitä, että tulva-altista tietä korotettiin päällystystöiden yhteydessä, eikä heikko maapohja kestänyt tien korotusta, tiedotti Uudenmaan ELY-keskus.

Tien pohjarakenteen huonot olosuhteet vaikeuttivat tietöitä. Tietyöt alkoivat 7. joulukuuta 2020.
– Geologisen arvion mukaan pohjaolosuhteet vastaavat sortumakohdassa merenrannan liejukkoa. Töiden yhteydessä korjattiin samalla toinenkin kohta Evitskogintiellä sortumakohdan länsipuolelta Bakträskjärven poukamassa.

Evitskogintie on osa maantietä 1130, joka kulkee Espoon Kivenlahdesta Kirkkonummen kautta aina Lohjan Virkkalaan.