Espoon keskuksen Me-talo jatkaa kaupungin rahoituksen turvin

Espoon keskuksessa sijaitseva Me-asukastalo jatkaa toimintaansa kaupungin rahoittamana. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt myöntää Me-taloa pyörittävälle Nicehearts ry:lle 119 000 euroa talon toimintaan.

Me-säätiön rahoitus loppuu säätiön ja kaupungin sopimalla tavalla 1. kesäkuuta. Siitä lähtien vuoden 2019 loppuun saakka Espoon Me-asukastalon toimintaa rahoittaa Espoon kaupunki. Avustussumma sisältää tilavuokran, kahden työntekijän palkkakustannukset sekä toimintakuluja.

Me-talo Espoo perustettiin Espoon keskukseen huhtikuussa 2017. Marraskuussa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti marraskuussa 2016 Espoon keskuksen asukastalon toiminnan järjestämisestä yhteistyössä Me-säätiön kanssa kahden vuoden ajaksi, alkaen 1.4.2017.

Espoon keskuksen Me-taloa pyörittävä Nicehearts ry on kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työskentelyyn erikoistunut yhdistys. Sen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajataustaisia kuntalaisia, erityisesti äitejä ja lapsia, kotoutumaan luomalla mahdollisuuksia muun muassa kielen oppimiseen, arjen sujumiseen, vertaistukeen ja vertaisoppimiseen sekä työllistymisen kokeiluihin.

– Kaksivuotisen toimintakautensa aikana Me-talo Espoo on löytänyt hyvin yhteistyön tekemisen tapoja kaupungin toimijoiden, erilaisten järjestöjen, seurakuntien ja oppilaitosten kanssa. Eri tahoja on ollut mukana vuonna 2018 yli 35, kerrotaan lautakunnan päätöksessä.

– Me-talon toiminta on mahdollistanut muun muassa mielekästä tekemistä ja turvallisia aikuiskontakteja lapsille ja nuorille, vertaistukea vanhemmuuteen sekä palveluneuvontaa erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.