Entisen ulosottoviraston purku häämöttää Tikkurilassa

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tikkurilan vanhan virastokorttelin muuttamisen asunnoiksi ja päiväkodiksi.

Hyväksytyn asemakaavamuutoksen mukaan valtion entinen virastotalo puretaan osoitteessa Kielotie 15.

Arkkitehti Eero A. Kajavan suunnittelema virastotalo on valmistunut vuonna 1970 silloisen Helsingin maalaiskunnan keskuksen laajamittaiseksi kehittämiseksi. Alun perin rakennuksen tilat suunniteltiin poliisilaitoksen käyttöön. Valtion virastotalossa olivat myös verotoimisto ja postikonttori. Viime vuosiin saakka Kielotie 15:sta virastotalossa on toiminut ulosottovirasto.

Valtion virastotalo Tikkurilassa edustaa aikansa ihanteita; tehokasta ja rationaalista rakentamista. Etenkin ylempiä toimistokerroksia dominoivat yleispätevät virastohuoneet, jotka toistuvat samanlaisina kahden pitkän rakennusta halkovan käytävän varrella, kerrotaan Senaatti-kiinteistöjen teettämässä virastotalon rakennushistoriallisessa dokumentoinnissa.

Myös säännönmukaiseen rakenteeseen tukeutuva julkisivun rytmi säilyy samana läpi koko rakennuksen.

Massiivisella virastorakennuksella on pitkä Kielotien suuntainen pääjulkisivu. Maantasokerros koostuu kahdesta erillisestä rakennusosasta, joiden välissä on sisäpiha.

Virastotalon paikalle on kaavoitettu usean asuinkerrostalon käsittävä kortteli. Talojen kerrosluku vaihtelee enimmäkseen neljästä kahdeksaan, mutta korkein huippu Kielotien ja Lummentien kulmassa nousee 12 kerrokseen. Matalin, nelikerroksinen rakennuksen osa sijoittuu päiväkodin eteläpuolelle, Vantaan kaupungintalon tuntumaan. Asuintalojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 27 600 kerrosneliömetriä.

Hanke tuo Tikkurilan keskustaan arviolta 700 uutta asukasta. Kielotie 15:sta kaavamuutos edistää Tikkurilan keskustan vanhojen liike- ja toimistokortteleiden muuntumista asuntopainotteiseksi.