Energiarenessanssi Helsinkiin

Helsingin kaupunki pääsee toteuttamaan yhtä merkittävimmistä päästövähennystoimistaan vuoden 2021 alusta lähtien, kun energiarenessanssi-toimintamalli käynnistyy. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyssä toimintamallin rahoituksen vuodelle 2021.

Energiarenessanssin tarkoituksena on parantaa yksityisomistuksessa olevien kerrostalojen energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa taloyhtiöissä. Toimilla vähennetään Helsingin alueella syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joista yli puolet aiheutuu rakennusten lämmityksestä.