Elielinaukion kilpailuehdotukset kommentoitavina

Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun ehdotukset ovat valmiit. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua kilpailuehdotuksiin ja kommentoida niitä Kerro kantasi -palvelussa 4.4.2021 asti. Saatuja kommentteja hyödynnetään kilpailun tuomaroinnissa.

Elielinaukion ja Asema-aukion alueen uudistushanke on osa laajempaa Helsingin keskustan ja rautatieaseman ympäristön kehittämistä. Alueen kehittämisellä vahvistetaan keskustan asemaa houkuttelevana elinkeinoelämän keskuksena ja Suomen merkittävänä työpaikka-alueena, jossa ihmiset kohtaavat ja viettävät aikaa. Osana tätä kehitystä Elielinaukion ja Asema-aukion alueesta halutaan luoda viihtyisä, elävä ja palveluiltaan monipuolinen osa kävelykeskustaa. Uudistushanke parantaa Elielinaukion ja Asema-aukion ympäristön toimivuutta merkittävästi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.

Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin esikarsinnan kautta joukko kansainvälisiä suunnitteluryhmiä. Kutsumuotoiseen kilpailuun päädyttiin suunnittelukohteen merkittävyyden vuoksi ja riittävän korkeatasoisten ehdotusten varmistamiseksi. Suunnitteluryhmien valinnassa huomioitiin myös kansainvälisen ja kotimaisen osaamisen tasapaino.

Tuomaroinnissa painottuu kaupunkitilallinen laatu, toiminnallisuus ja toteutettavuus

Kilpailuehdotuksia voi kommentoida 4.4.2021 asti Kerro kantasi -palvelussa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/elielinaukionkilpailu. Saadut kommentit otetaan huomioon kilpailun tuomaroinnissa.

Kilpailuehdotuksia arvioidaan kaupunkitilallisen laadun, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen arvokas historiallinen luonne, ja rakentamisen tulee sopeutua korkeusasemiltaan ympäröivään rakennuskantaan.

Alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa marraskuussa 2020. Tavoitteena on laatia alueen uusi asemakaava kilpailun voittaneen suunnitteluratkaisun pohjalta. Voittanutta kilpailuehdotusta voidaan kehittää hankkeen edetessä muun muassa huomioimalla yleisöpalautteissa esiin tuodut ideat.

Mahdollinen toinen vaihe käynnistyisi kesällä 2021

Jos voittajaa ei voida valita ensimmäisen vaiheen perusteella, käynnistetään kilpailun toinen vaihe jatkoon valittujen ehdotusten kesken. Toiseen vaiheeseen valituilla kilpailuryhmillä on mahdollisuus jatkokehittää ehdotuksiaan. Mahdollinen toinen vaihe käynnistyisi arviolta heinä-elokuussa 2021.

Kilpailua voi seurata verkkosivulla uusieliel.fi, jonne päivitetään tietoa suunnittelun etenemisestä.

Elielinaukio ja Asema-aukio ilmasta käsin. Kuva: Miikka Ruohonen / Lentokuva Vallas