Aviapoliksen uudet asuinkorttelit ja Atomi hyväksyttiin valtuustossa

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Aviapoliksen uusien asuinkortteleiden asemakaavan.

Kyseessä on uusi asuinalue nimeltään Annefred eteläinen. Se on 12,4 hehtaarin laajuinen kaavamuutosalue, johon suunnitellaan kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle. Lisäksi alueelle tulee kaksi pysäköintitaloa ja monitoimirakennus Atomi, johon sijoittuvat päiväkoti, yhtenäiskoulu ja nuorisotila.

Kaupunkikuvallista monimuotoisuutta kortteleihin tuovat muun muassa vaihtelevat kerrosluvut, vaihtelevat kattomuodot ja julkisivujen erilaiset käsittelytavat. Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, jotka kätkevät sisäänsä vehreitä sisäpihoja. Kaava-alueella sijaitsee myös useita puistoalueita sekä katu- ja torialueita, kerrotaan kaupunginvaltuuston päätöksessä.

Tällä hetkellä rakentamaton, teollisuus- ja varastorakennusten sekä hotellirakennusten korttelialueiksi kaavoitettu alue on yleiskaavassa 2020 asuntovaltaista keskusta-aluetta, jonka asuminen ja toiminnot tukeutuvat suunnitteilla olevaan Vantaan ratikkaan.

– Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa alueesta kävelijäystävällinen, elävä ja urbaani tulevaisuuden laadukas asuinalue, jossa vehreys ja ekologisuus ovat voimakkaasti läsnä. Tämä näkyy Annefredissä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina rakentamisen ratkaisuina sekä puiston ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin.

Alueen pysäköintitalojen katot toteutetaan ainakin osittain viherkattoina.