Asukkaat voivat kommentoida Kallion ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelmaa

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma ohjaa viheralueiden, katujen, torien ja aukioiden kehittämistä, peruskorjausta sekä ylläpitoa vuosina 2021-2030.

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelman luonnos esitellään asukkaille verkkotapahtumassa 16. helmikuuta 2021 kello 18-20. Luonnosta voi kommentoida kaupungin Kerro kantasi -palvelussa 5. maaliskuuta 2021 saakka.

Suunnitelman tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta asukkaiden toiveiden mukaan, Helsingin kaupunki tiedotti.
Myös yleisten alueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä halutaan parantaa.

Helmikuun verkkotilaisuuden jälkeen suunnitelma laitetaan vielä keväällä 2021 uudelleen nähtäville kommentointia varten. Sitten suunnitelma etenee kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.
Yleisten alueiden suunnitelma tunnettiin aiemmin nimellä aluesuunnitelma. Kuten aluesuunnitelmassa, myös yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään alueen verkostojen sekä katu- ja viheralueiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan esitykset kehittävistä hankkeista.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta nousseita kehittämiskohteita suunnitellaan tarkemmin. Kehittämiskohteita toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Maisemanhoidon ja luonnonhoidon tavoitteet suunnitellaan osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen kaupunki tekee tarkemman luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman, joka laaditaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa.