Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalue uudistuu Keravalla

Keravan kaupunki on aloittanut Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kunnostustyöt aiemmin valmistuneen yleissuunnitelman mukaisesti.

Ensin kunnostetaan Ollilanlampea kiertävät pitkospuut ja alueen reitistö sekä rakennetaan alueelle kaksi uutta grillipaikkaa.

Kokonaisuudessaan työt alueen uudistamiseksi valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kunnostustöiden aikana alueen reitistö on käytettävissä, mutta työt saattavat aiheuttaa muutoksia reitteihin, Keravan kaupunki tiedotti heinäkuussa.

– Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueella on lukuisia merkittäviä ja herkkiä luontoarvoja, jotka on valmistuneessa yleissuunnitelmassa otettu huomioon. Kehittämistoimenpiteet on suunniteltu tarkoin ja ne toteutetaan luonnon ehdoilla ja luontoa kunnioittaen, kertoi Keravan kaupungin kaupunginpuutarhuri Mari Kosonen tiedotteessa.

– Kunnostustöiden aikana alueen kaikki puut pyritään säilyttämään, ainoastaan yksi kuusi kaadetaan nuotiopaikan turvallisuuden takaamiseksi.
Myöhemmin syksyllä luontopolkujen varteen tulee uusia luontotauluja, joissa kerrotaan alueen luontoarvoista, kuten linnuista, viitasammakoista ja suokasvillisuudesta.

Lisäksi alueen kuntoradan varteen tulee liikuntatauluja, joissa annetaan hauskoja vinkkejä liikkumiseen, lihaskuntoharjoitteluun ja kehonhuoltoon. Myös virkistysalueen opastaulut ja -viitat uusitaan.

– Ollilanlammen ympäristö, metsä ja pururata ovat asukkaille tärkeitä virkistys- ja liikuntakohteita. Kaupungin tavoitteena onkin kehittää virkistysalueesta nykyistä paremmin eri ikäisiä asukkaita hyvin palveleva luontokohde ja ympäristö, joka houkuttelee lisäämään matalan kynnyksen arkiliikuntaa, Mari Kosonen jatkoi.

Kaupunki kysyi keväällä asukkailta ideoita ja ajatuksia Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämiseksi asukaskyselyn avulla. Kyselyyn tuli 431 vastausta. Asukkailta tulleita ideoita ja ajatuksia otettiin huomioon laadittaessa virkistysalueen yleissuunnitelmaa ja sen toimenpiteitä.