Historiallinen Pakin talo saa osoiteviittansa

Pakila-Seura on saanut kaupungin pään kääntymään Pakilan talon osoiteviittakiistassa. Kiista koski Itä-Pakilaan Yhdyskunnantien ja Etupellontien risteyksessä olevaa osoiteviittaa.

Seura on pitkään vaatinut kaupunkia palauttamaan osoiteviitan, jotta ulkopaikkakuntalaisetkin osaisivat Pakin talolle ja talon yhteydessä olevien historiallisten aittojen alueelle.

Pakin talon kahdeksan vanhan puurakennuksen kokonaisuus on Helsingissä ainoa laatuaan ja kertoo alueen vanhasta agraarimenneisyydestä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan liikenneinsinööri Kari Tenkanen sanoo, että vuonna 2007 hyväksytyssä kaupungin alueellisessa liikenteen ohjaussuunnitelmassa kyseistä merkkiä on esitetty.

– Pakin talon osoiteviitasta on siis tehty päätös, ja viitta palautetaan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Kaupunki hoitaa asian, hän lupaa.

Pakila-Seura sai vaatimukselleen taustatukea Helsingin kaupunginmuseolta, jonka mielestä viitan asentamiselle oli hyvät perusteet. Pakilassa ei ole aiemmin ollut viitoitettua kulttuuri- ja historiakohdetta.

Pakila-Seura on vaatinut viittaa, koska Pakin talo aittoineen on hankalasti löydettävässä paikassa Etupellontiellä asutuksen ja koulurakennusten takana. Varsinkin ulkopaikkakuntalaisten on vaikea löytyy kulttuurikohdetta eivät edes kaikki alueen asukkaatkaan tiedä talokokonaisuuden olemassaolosta.

Pakila-Seuran puheenjohtaja Raimo Rahkonen on tyytyväinen kaupungin päätökseen.

– Se osoittaa, että Helsinki arvostaa historiaansa ja sen agraarikauden ainutlaatuista 1700-luvun muistomerkkiä. Pisteet kaupungille, hän sanoo.

Helsingin kolmanneksi vanhin edelleen samalla paikalla seisova talo, Pakin talo, on ahkerassa juhla- ja tapahtumakäytössä ja talossa järjestetään vuosittain parisataa erilaista tilaisuutta.

Talon arvokkaine piha-aitoineen omistaa Helsingin kaupunki, mutta Pakila-Seura vuokraa taloa ja pyörittää siinä vuokraustoimintaa. Pakila-Seura on varustanut ja kunnostanut taloa vuosien mittaan.