Kaupunki: Kivikon helikopterihallin rakennuslupa peruttu

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kokouksessaan 14. lokakuuta 2021 poistaa toukokuussa 2021 tehdyn rakennuslupapäätöksen, koska luvan hakija Heliport Helsinki Oy on peruuttanut rakennuslupahakemuksensa.

– Kun hakemus on peruutettu ja päätös poistettu, päätöksen antaminen rakennuslupapäätöksestä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin raukeaa, kerrottiin jaoston päätöksessä.

Rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön arkkitehti myönsi toukokuussa 2021 Heliport Helsinki Oy:lle rakennusluvan teräsrakenteisen yksikerroksisen helikopterien varasto- ja huoltohallin rakentamiselle osoitteeseen Kivikonkuja 1. Oikaisuvaatimusten johdosta arkkitehdin tekemä lupapäätös ei ole tullut lainvoimaiseksi.

– Hakija ilmoitti sähköpostitse 11.10.2021 peruuttavansa rakennuslupahakemuksen, mainittiin jaoston tuoreessa päätöksessä.

Kivikon helikopterikenttähanke on herättänyt vastustusta lähiseudun asukkaissa ja yhdistyksissä.