Asemakaavan muutos mahdollistaa Rajamäen keskustan uudistamisen

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 27.1.2021 Rajamäen Rajakaaren ja Seitsemän veljeksen koulun aluetta koskevan asemakaavan muutoksen.

Noin 3,8 hehtaarin alue on pääasiassa Rajamäen yläasteen ja lukion käytössä. Siellä sijaitsee myös urheilurakennus Rajakaari. Nurmijärven kunnan mukaan tarve asemakaavan tarkistukselle syntyi alueen rakennusten huonosta kunnosta ja tarpeesta arvioida koulujen tilatarvetta.

Kunnassa selvitettiin kaksi vaihtoehtoa. Alkuperäisten rakennusten säilyttäminen, kunnostaminen ja suojeleminen asemakaavalla, sekä rakennusten korvaaminen uusilla tiloilla hankesuunnitelman mukaisesti.

-Rakennusten arvioidut korjauskustannukset, niiden laajuus ja vaikutus rakennusten alkuperäisyyteen ja vaalittaviin arvoihin johtivat siihen, että kaavaratkaisussa mahdollistetaan alueen kehittäminen uudisrakentamiseen perustuvilla vaihtoehdoilla, tiedotti Nurmijärven kunta.

Asemakaavan muutos vaikuttanee Rajamäen keskustakuvaan, mutta uudella asemakaavalla voidaan myös osoittaa toimivat ja terveelliset tilat korjaustoimia kustannustehokkaammin. Lisäksi Rajamäen keskustaan voidaan osoittaa taajamaa elävöittäviä toimintoja alueen asukkaiden käyttöön.