Yrityspuistoon halutaan asuntoja Pohjois-Tapiolassa

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto haluaa vauhtia Spektri Business Parkin jatkokehittämiseen Pohjois-Tapiolassa.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 9. elokuuta 2021 kehottaa Espoon kaupunkisuunnittelutoimea käynnistämään ”viipymättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Pohjois-Tapiolassa sijaitsevan Spektri-Park Oy:n omistaman alueen kehittämiselle ja toteuttamiselle yhtiön esittämät tavoitteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden”.

– Osana business parkin kehittämistä Spektri kaavailee muun muassa pysäköintialueensa uudistamista siten, että alueelle tulisi asuntoja ja pysäköintipaikat sijoitettaisiin laitoksiin. Pysäköintipaikkojen käyttö tehostuisi, kun ne olisivat business parkin ja asukkaiden yhteiskäytössä, tiedotti Espoon kaupunki elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokouksen jälkeen.

Lisäksi jaosto päätti, että alueen kehittämisessä ja suunnittelussa tulee pyrkiä toiminnallisesti monipuoliseen, elävään ja joustavaan kaupunkirakenteeseen, jossa asumisen yhteydessä on palveluja ja toimitiloja. Lisäksi pysäköintipaikat pitää toteuttaa niin, että ne ovat pääosin työntekijöiden, asiakkaiden ja asukkaiden yhteiskäytössä.

– Erityisesti uudet asunnot tulee kytkeä luontevasti Spektri Business Parkiin siten, että alue kehittyy vetovoimaisena ja elävänä työpaikkakeskittymänä. Spektrin alueen suunnittelun osana ja sen rinnalla tulee valmistella jaostolle ja sen kautta kaupunginhallitukselle kaupungin vuoden 2020 talousarvioon sisältyvän päätöksen mukainen asemakaavoitusta ohjaava kokonaissuunnitelma Hagalundinkallion – Maarinsolmun alueesta.

Spektri business park muodostuu kaupungin mukaan nykyisin viidestä toimistorakennuksesta. Spektrissä toimii yli sata yritystä, joissa työskentelee noin 1500 ihmistä. Parkkipaikkoja on lähes tuhat.