Vesialueen ja puistokahvilan kaavoitus Kirkkojärvelle etenee

Kirkkojärven asuinalueen pohjoispuolella sijaitseva Kirkkojärvenpuisto kaavoitetaan pääosin viher- ja virkistysalueeksi, jonka suunnittelussa on tarkoitus kunnioittaa Espoonjoen luontoarvoja sekä lähiympäristön kulttuurihistoriallisia arvoja. Virkistysalueen keskelle on tulossa niin sanottu uusi Kirkkojärvi. Se on puistoon toteutettava avoin vesialue.

Ennen Kirkkojärven asuinalueen rakentamista lähiseudulla sijaitsivat muinaiset kosteikko ja järvi. Järvi levittäytyi kevättulvien aikaan jopa Espoon tuomiokirkolle saakka. Kosteikko ja järvi kuivuivat 1950-luvulla Turuväylän moottoritien rakennustöiden yhteydessä. Nykyisin läheisen Espoonjoen tulvat ulottuvat silloin tällöin laajoille alueille Kirkkojärvenpuistossa ja lähialueen kaduilla.

Kirkkojärvenpuiston asemakaavan muutoksessa Turunväylä osoitetaan maantien alueeksi ja tienvarsi suojaviheralueeksi. Autojen pysäköintialueita on luvassa Lehtimäentien ja Kaivomestarinniityn varrelle.

Kirkkojärvenpuiston suunnittelussa pitää huomioida alueen kulttuurihistoriallinen ympäristö. Virkistysalueelle saa kaavaehdotuksen mukaan sijoittaa puistokahvilan. Sitä varten on tulossa 120 kerrosneliömetrin rakentamispaikka. Alueen kautta virtaavan Espoonjoen luontoarvoja suojellaan kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt Kirkkojärvenpuiston asemakaavan ja seuraavaksi kaava etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Puistoalueen tarkempi suunnittelu käynnistyy asemakaavamuutoksen jälkeen. Kaavan toteuttamisen on arvioitu maksavan 10,4 miljoonaa euroa.