Tapiolan hulppea urheilupuisto pyrkii hiilineutraaliksi

Tapiolan urheilupuiston kehittäminen otti tärkeän askeleen, kun Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaavan muutoksen 22. maaliskuuta 2021.

Kaupungin mukaan Tapiolan urheilupuisto kehittyy kaikkia espoolaisia palvelevaksi liikunnan, urheilun ja tapahtumien keskukseksi.

Alueelle tulee monipuoliset liikuntamahdollisuudet, 6000-paikkainen kansainvälisen tason stadion, asuntoja 900 asukkaalle sekä mahdollisesti 14-kerroksinen hotelli. Alueen pysäköinti tulee stadionin alle. Sijainti metroaseman vieressä mahdollistaa sen, että suuriin yleisötilaisuuksiin tullaan pääosin joukkoliikenteellä, tiedotti Espoon kaupunki valtuuston päätöksen jälkeen.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginhallitus päätti vuonna 2019, että stadionhanke tulee toteuttaa hiilineutraalisti. Hiilineutraalius muodostuu ilmastopäästöjen minimoinnista ja jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnista.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, FCG Finnish Consulting Group ja Green Building Partners ovat nyt selvittäneet ratkaisuja, joilla koko urheilupuiston alueen hiilineutraalius voisi toteutua. Selvityksessä otetaan huomioon alueen ja rakennusten koko elinkaari rakentamisesta käyttöön ja käytöstä poistamiseen.

– Näin laajan ja monipuolisen hankkeen arviointi on ollut vaativa tehtävä, mutta se mahdollistaa vaikuttavat toimenpiteet. Selvitystyön aikana tuli ilmeiseksi, että hiilineutraalius edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupungin päättäjiltä, toimialoilta ja yhteistyökumppaneilta, sanoo projektinjohtaja Antti Mäkinen Espoon kaupungilta.

Kokonaisvaltainen selvitys auttaa toimijoita kohdistamaan ilmastotoimet alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttövaiheessa merkittävimpiin ratkaisuihin. Suurin vaikuttavuus löytyy alueen maarakentamisesta, rakennusmateriaalien valinnasta ja käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Niiden avulla urheilupuiston hiilijalanjälki saataisiin noin 45 prosenttia pienemmäksi kuin tavanomaisilla ratkaisuilla.

– Puurakentamisella voitaisiin saavuttaa noin 24 prosentin päästövähennys verrattuna betonirakentamiseen, sanoo projektipäällikkö Petri Tuormala FCG:ltä.

– Suurin vaikutus on kuitenkin sillä, että rakennusten käytönaikainen energia tuotetaan hiilineutraalisti.

Kun asemakaavan muutos tulee voimaan, alkaa alueen tarkempi suunnittelu. Stadionin rakennussuunnittelun käynnistää kaupungin perustama kiinteistöyhtiö. Stadionin alle rakennettavasta pysäköinnistä vastaa kaupungin omistama pysäköintiyhtiö. Kaupunkitekniikan keskus laatii alueen puisto- ja katusuunnitelmat. Kaupunki lähtee hakemaan kumppaneita asuntorakentamiseen.

Tapiolan urheilupuisto, ilmakuva lännestä. Arkkitehtitoimisto HKP.
Tapiolan urheilupuisto, aukionäkymä. Arkkitehtitoimisto HKP.