Tapiola on saamassa uuden ison Jousenkaaren koulun

Tapiolaan suunnitellaan uusi Jousenkaaren peruskoulu jopa 500 oppilaalle. Jousenkaaren nykyisessä alakoulussa on kolmisen sataa oppilasta.

Espoon kaupungin tekninen toimi ja ympäristötoimi ovat selvittäneet Jousenkaaren koulun toteuttamisen eri vaihtoehtoja. Valmistelua lähdetään viemään eteenpäin niin, että Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus rakennetaan koulun nykyisen tontin luoteisosaan lähemmäksi urheilukenttää.

Uuden koulun rakentaminen ei edellytä asemakaavan muutosta. Vanhan koulun tulevaisuus ratkaistaan myöhemmin lähialueen kaavoituksen yhteydessä. Mikäli uusi Jousenkaaren koulu päätetään rakentaa, se valmistuu arviolta syksyllä 2021.