Pääkaupunkiseudun liikennemelusta tehdään selvitys

Pääkaupunkiseudulla on alkanut Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukainen liikennemeluselvitys.

Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja valtion Väylävirasto tekevät pää- ja kokoojakatujen, maanteiden ja rautateiden meluselvityksen yhteistyössä.
Helsingissä selvitetään lisäksi raitioliikenteen ja metron aiheuttamaa melua.

Edellinen koko pääkaupunkiseudun meluselvitys on vuodelta 2017. Tuolloin arvioitiin, että noin joka neljäs pääkaupunkiseudulla asuva asuu tieliikenteen melualueella. Nyt laadittava selvitys valmistuu kesällä 2022.