Otaniemen ja Keilaniemen väliin aiotaan mahduttaa 3000 asukasta

Kivimies yhdistää tulevaisuudessa Otaniemen ja Keilaniemen yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Kivimiehen alueella sijaitsee tällä hetkellä valtion ja yliopiston rakennuksia. Aalto-yliopistolla ja Senaatti-kiinteistöillä on keskeinen rooli alueen maanomistajina ja kiinteistökehittäjinä.

-Kivimiehen alueelle olisi mahdollista toteuttaa jopa 150 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamista ja koteja noin 3000 uudelle asukkaalle. Se muuttaisi nykyisin työpaikkoihin, yliopiston toimintoihin sekä opiskelija-asumiseen painottuvan Otaniemen entistä monipuolisemmaksi, kertoo projektinjohtaja Antti Mäkinen Espoon kaupungilta.

Kivimiehen valtteja ovat erinomainen sijainti, merellinen ympäristö sekä raideliikenteeseen tukeutuvat joukkoliikenneyhteydet.

-Aalto-yliopisto keskittää toimintansa Espooseen ja haluaa samalla kytkeytyä paremmin ympäröivään kaupunkiin ja monipuolistaa aluetta. Otaniemen innovaatioekosysteemi edellyttää elävää kaupunkiympäristöä, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja eri käyttäjäryhmät sekoittuvat kiinteästi, kertoo Aalto-yliopiston vararehtori Antti Ahlava.

Kivimiehen alueen rakentaminen voi alkaa 2020-luvun alkuvuosina. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Kivimiehen asemakaavallisia tavoitteita. Myöhemmin alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavan muutosta.