Kestävien kulkutapojen suosio kasvoi Helsingin seudulla

Helsingin seudun syksyn 2018 Liikkumistutkimuksen mukaan kestävien kulkutapojen käyttö yleistyi erityisesti 30-44-vuotiaiden asukkaiden joukossa vuoteen 2012 verrattuna.

HSL:n ja Helsingin seudun kuntien yhdessä toteuttaman tutkimuksen loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2019.

Kävely ja pyöräily olivat syksyn 2018 tutkimuksessa entistä suositumpia kulkutapoja Helsingin seudulla. Tämän vuoksi kestävien kulkutapojen osuus seudun asukkaiden tekemistä matkoista kasvoi. Syksyllä 2018 kestävillä kulkutavoilla eli joukkoliikenteellä, pyöräillen tai kävellen tehtiin 60 prosenttia matkoista, kun syksyllä osuus oli 57 prosenttia. Kestävien kulkutapojen osuus kasvoi lähes kaikissa Helsingin seudun kunnissa.

HSL:n mielestä huomionarvoista on etenkin se, että seudun 30-44-vuotiaat asukkaat pyöräilivät enemmän ja autoilivat vähemmän kuin syksyllä 2012.

– Ruuhkavuosiaan elävät työikäiset autoilevat tyypillisesti paljon, joten automatkojen väheneminen ja kestävien kulkutapojen käytön kasvu tässä ryhmässä on myönteinen yllätys, kertoi tiedotteessa HSL:n tutkija Elina Brandt.

Naiset käyttivät joukkoliikennettä ja tekivät kävelymatkoja enemmän kuin miehet. Miehet puolestaan autoilivat ja pyöräilivät ahkerammin kuin naiset. Kävely ja pyöräily yleistyivät sekä naisille että miehillä.

Eri kulkumuotojen yhdistäminen matkalla ei tutkimuksen mukaan ole kovin tavallista, sillä 81 prosenttia matkoista tehtiin vain yhdellä kulkutavalla.

Helsingin seudun asukkaiden joukkoliikennematkoista 73 prosenttia tehtiin ilman vaihtoja. Tavallisin tapa vaihtaa oli siirtyä bussista metroon tai toisinpäin.