Kehätien jättihanke valmistumassa Laajalahdessa

Kehä I:n parantaminen Laajalahdessa on valmistumassa, tiedotti valtion Väylävirasto 26. kesäkuuta 2021.

Kehätien ajokaistat ovat valmiita ja pyöräilyn ja jalankulun väylien viimeistelytyöt loppusuoralla. Vuonna 2019 alkaneessa hankkeessa on Väyläviraston mukaan parannettu Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Laajalahden kohdalla.

Lisäksi on mahdollistettu pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle tärkeän pikaraitiotie Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään läheisyyteen.

– Kehä I on ruuhkaherkkä pääkaupunkiseudun pääväylä, jolla normaaliaikoina kulkee 45 000 – 50 000 ajoneuvoa päivässä ja liikennemäärien odotetaan kasvavan edelleen. Ennen hankkeen toteuttamista liikennevalo-ohjatut liittymät Laajalahdessa aiheuttivat ruuhkapiikkejä aamuin illoin, Väylävirasto tiedotti.

– Nyt liikennevalo-ohjatut liittymät on poistettu ja alueelle on rakennettu Turvesuontien kohdalle Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka sujuvoittaa liikennettä merkittävästi ja parantaa tulevaan Raide-Jokeriin liittyvien katuosuuksien toimivuutta.

Laajalahdensolmun eritasoliittymän lisäksi on rakennettu uusi risteyssilta Kurkijoentielle. Espoon erillishankkeena on toteutettu Raide-Jokerin Räisälänsilta ja siihen liittyvät pengerrykset.
Kaikkiaan hankkeessa on rakennettu reilut kaksi kilometriä uutta 3+3-kaistaista tietä ja kahdeksan uutta siltaa. Merkittävä urakkavaihe on ollut uusien liikennejärjestelyjen ja Raide-Jokerin mahdollistamiseksi tehty Kehä I:n tielinjan tasauksen lasku enimmillään seitsemän metriä alkuperäisestä tasosta.

Hankkeessa on myös parannettu melusuojausta Kehä I:n molemmin puolin kaikkiaan noin kolmen kilometrin matkalla. Melusuojauksen viimeistelytöitä tehdään vielä heinäkuun puolella.