Jätemäärät kasvoivat pääkaupunkiseudulla

Biojätettä, kartonkia ja muovia lajiteltiin HSY:n laskelman mukaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa vuonna 2020 enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Samalla myös sekajätemäärät kasvoivat. Kotitalouksien jätteistä kierrätettiin 45 prosenttia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laskenut kotitalousjätteen ja yhdyskuntajätteen jätemäärät sekä kierrätysasteet vuodelta 2020. Laskelmien mukaan kotitalouksissa syntyi jätteitä 346 000 tonnia. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 280 kiloa, joka on 14 kiloa enemmän kuin vuonna 2019.