Järjestöille avustuksia Espoolta

Espoon sosiaali- ja terveystoimi tukee yleishyödyllisiä järjestöjä ja yhteisöjä vuonna 2021 yhteensä reilulla 1,5 miljoonalla eurolla.
Lisäksi joillekin avustusten saajille annetaan kaupungin tilat maksutta käyttöön.

Kaikkien avustusta saavien järjestöjen toiminnat ja palvelut ovat tärkeitä tukipalveluja kuntalaisille sekä espoolaisille erityisryhmille. Lisäksi ne sopivat parhaiten järjestöjen tuottamiksi.
Avustusta saavia palveluja kaupunki ei järjestä eikä tuota itse.