Espooseen halutaan kokonaisyleiskaava

kuvituskuva, näkymä Kivenlahdessa.

Espoon yleiskaava on koko kaupungin kattava yleispiirteinen suunnitelma, jonka avulla sovitaan kasvun suunnasta ja maankäytön tärkeimmistä kysymyksistä.

Yleiskaavalla ohjataan esimerkiksi asumisen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä liikennettä ja liikkumista.

Espoon kaupunginhallitus päätti kesäkuun kokouksessaan kehottaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskusta aloittamaan Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamisen sekä valmistelemaan tavoitteet eri ikäisten yleiskaavojen yhdistämiseksi kokonaisyleiskaavaksi.

– Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata maankäyttöä ja pitää yleiskaavoitus ajan tasalla. Tällä hetkellä Espoolla on useita yleiskaavoja, jotka muodostavat epäyhtenäisen kokonaisuuden. Osayleiskaavat kootaan nyt yhtenäiseksi, päivitetyksi kokonaisyleiskaavaksi. Yleiskaava ei vaikuta suoraan kaupungin rakentamiseen, vaan ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta, kerrottiin kaupungin tiedotteessa.

Yleiskaavatyössä tulee hyödyntää tuoreita hyväksyttyjä osayleiskaavoja, jolloin kokonaisyleiskaavan koonti voidaan tehdä ripeällä aikataululla.

Yleiskaavojen yhdistäminen suoritetaan avaamatta tuoreiden hyväksyttyjen voimaan tulleiden tai yleiskaavatyön aikana voimaan tulevien osayleiskaavojen kaavamääräyksiä ja muuttamatta näitä kaavoja Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavassa käytettyyn pikselimuotoon. Kokonaisyleiskaavalle valmisteltavissa tavoitteissa tulee huomioida Espoo-tarinaan kirjatut tavoitteet kestävästä kasvusta ja siinä kuvatut kaupungin kehittämisen periaatteet taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä.

Tavoitteiden laatimisen lähtökohtana on se, että laadittava kokonaisyleiskaava ei korvaa uusimpia ajantasaisia voimassa olevia tai sitä ennen voimaan tulevia osayleiskaavoja, ja näiden osalta asemakaavatyötä viedään samanaikaisesti eteenpäin. Lähtökohtana on myös, että kaupunginhallituksen on mahdollista tehdä päätös yleiskaavan tavoitteista alkuvuonna 2023.

Tavoitteiden asettamisen pohjaksi laaditaan tarvittavat selvitykset ja analysoidaan kaupunkiin tulo- ja lähtömuuton syitä sekä selvitetään asukkaiden näkemyksiä toivotusta asuinympäristöstä. Kaavoituksen pohjaksi tehdään ratkaisu venesatamista, veneiden talvisäilytyksestä sekä yhteistyössä Kirkkonummen kanssa ratkaisu läntisestä junavarikosta.

– Mahdollinen Espoo-Salo-oikoradan asemavaraus, joka POKE-valmistelussa osoitettiin Myntinmäkeen, käsitellään osana yleiskaavaa. Suunnittelun yhteydessä valmistellaan Keskuspuiston laajentamista kaupunginhallituksen ja valtuuston aiempien linjausten mukaisesti, Espoo tiedotti.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.