Espoon asukasluvun kasvaessa meluntorjunnasta tulee haastavampaa

Suunnitelma meluntorjuntaan on tekeillä.

Espoossa on toisen kerran selvitetty liikennemelualueilla asuvien asukkaiden määrää EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisesti. Valmistuneen meluselvityksen mukaan yli 55 desibelin rautatieliikenteen melualueilla asuvien asukkaiden määrä on vähentynyt 14 prosentilla vuodesta 2012. Samaan aikaan yli 55 desibelin tieliikennemelualueilla asuvien espoolaisten määrä on noussut 13 prosentilla.

Kaupunkirakennetta joudutaan tiivistämään Espoon asukasluvun kasvaessa. Tämä tekee meluntorjunnasta haastavaa.

– Melualueilla asuvien espoolaisten määrä kasvaa meluntorjunnasta huolimatta, sillä tiivis asuinrakentaminen palveluiden lähelle pakottaa kaavoittamaan ja suunnittelemaan asuinrakentamista myös melualueille, kertoo ympäristötarkastaja Maria Favorin Espoon ympäristökeskuksesta.

– Uudisrakentamista ei kuitenkaan suunnitella tai sijoiteta melualueille ilman meluntorjuntatoimia, jotka otetaan huomioon jo projektien alkuvaiheessa, Favorin jatkaa.

Selvityksen mukaan melualueilla asuu 56 173 espoolaista eli melkein 21 prosenttia kaupunkilaisista.

– Verrattaessa vuoteen 2012, liikennemelualueilla asuvien espoolaisten osuus on pysynyt lähes samana, kertoo Favorin.

Samaan aikaan yli 55 desibelin rautatieliikenteen melualueilla asuvien espoolaisten määrä on laskenut 14 prosentilla rautateillä käytettävän uuden ja hiljaisemman kaluston ansiosta. Yli 55 desibelin tieliikennemelualueilla asuu 13 prosenttia enemmän espoolaisia kuin vuonna 2012.

Suunnitelma meluntorjuntaan on tekeillä

Meluselvitys on laadittu yhdessä Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Liikenneviraston kanssa, ja se on EU:n ympäristömeludirektiivin edellyttämä. Selvitys tehdään viiden vuoden välein. Selvitystä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan, melusta aiheutuvien haittojen arvioimiseen, kuntalaisille tarkoitettuna tietolähteenä sekä EU:n komissiolle toimitettavien tietojen hankkimiseen. Meluselvitys sisältää tulosten lisäksi tietoa aiemmin tehdyistä meluntorjuntatoimista sekä selvityksessä käytetyistä laskentamenetelmistä.

– Seuraavaksi aloitamme meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen vuosille 2018–2022 yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa, kertoo Favorin.

– Toimintasuunnitelman tavoitteena on löytää tapoja vähentää liikenteen melulähteitä sekä estää liikennemelun leviämistä osana kaupunkisuunnittelutyötä. Myös espoolaiset pääsevät vaikuttamaan toimintasuunnitelman sisältöön, ympäristötarkastaja Favorin jatkaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.