Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki

Espoo oli ensimmäisenä kaupunkina mukana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa, ja eri työyksiköissä kaupungilla on tehty jo yli 100 sitoumusta. Koko maassa sitoumuksia on tehty runsaat 700.

Espoon kaupungilla innokkaimmin sitoumustyökalua on käytetty kouluissa ja päiväkodeissa, mutta työssä ovat mukana kaikki kaupungin toimialat ja niiden eri työyksiköitä ja -yhteisöjä. Annetut lupaukset liittyvät muun muassa lähiluonnon arvostukseen, materiaalien ja tarvikkeiden lainaukseen ja uusiokäyttöön, fiksumpaan liikkumiseen, ruokahävikin vähentämiseen, materiaalilogistiikkaan ja hiilivapaaseen kaukolämpöön.

Esimerkkeinä toteutetuista konkreettisista toimista viimeksi kuluneen vuoden aikana ovat viisi uutta kasvisruokareseptiä koulujen ruokalistoille koululaisten itse kehittäminä, yhdeksän koulutettua ekotukihenkilöä nuorisopalveluissa, neljä julkista sähköauton latauspistoketta ja ohjeet tulevien rakentamiseen, 13 maalämpöopastusta ja uudet opetusmateriaalit luontotalo Villa Elfvikissä, 300 päiväkotilasten metsäretkeä ja yli 10 000 osallistujaa lähiympäristön talkoissa. Lisäksi lupausten lunastaminen on merkinnyt kaupungin toimipisteissä muun muassa lukemattomia sammutettuja valoja, saippuoinnin ajaksi suljettuja hanoja ja kankaisia käsipyyhkeitä.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Demos Helsingin Espoon kaupungille sitoumustyöstä tekemästä arvioinnista käy ilmi, että lähes puolet kaupungin työyksiköissä tehdyistä kestävän tulevaisuuden teoista vaikutti myös asukkaisiin ja asiakkaisiin. Karkean arvion mukaan sitoumukset ovat vaikuttaneet välillisesti tai välittömästi 140 000 espoolaiseen kaupungin palvelujen käyttäjinä tai muissa rooleissa. Esimerkiksi 4 700 lasta eli lähes puolet Espoon päiväkotilapsista ovat sitoumustekojen piirissä.

Merkille pantavaa sitoumustyössä on myös se, että valtaosassa sitoumuksia on kysymys isommista tai pienemmistä toimintatavan muutoksista, jotka ovat pysyviä.

Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat antaa oman konkreettisen toimenpidelupauksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Espoon kaupungilla yhteiskuntasitoumus on väline kaupungin kehittämisessä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Työyksiköitä kannustetaan antamaan oma konkreettinen toimenpidesitoumus yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Käytännössä sitoumustyöllä luodaan kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Työn tavoite on hyvinvointi fiksussa, ilmastoystävällisessä ja turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu ja luonnon monimuotoisuus turvataan.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Se tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.