Espoon kotihoito suhtautuu virhetilanteisiin vakavasti

Helsingin Sanomat -lehdessä kerrottiin 13.1.2018, että Espoon kaupungin kotihoidon asiakkaana olleen vanhuksen epäillään kuolleen kotihoidossa tapahtuneen laiminlyönnin vuoksi. Espoon kotihoito kertoo, että he selvittävät tarkasti, mistä julkisuudessa esillä olleessa tapauksessa on kyse ja liittyykö siihen kotihoidon laiminlyöntiä.

Kotihoidon käynnit erityistarkkailuun

Espoon kaupungin lähettämän tiedotteen mukaan Espoon kotihoito varmistavat, että kotihoidon käynnit toteutuvat ja että käyntien toteutumista seurataan päivittäin. He aikovat tarkistaa, onko käyntejä jäänyt tekemättä ja mistä tämä johtuu. Lääkevirheiden vähentämiseksi he ovat ottaneet käyttöön lääkkeiden koneellisen annosjakelun, joka lisää potilasturvallisuutta ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

He tarkastavat, että kotihoidon toimintaohjeita noudatetaan tilanteissa, joissa asiakas ei avaa ovea kotihoitajalle. Asiakkaan kanssa on sovittu etukäteen, miten näissä tilanteissa toimitaan. Osa kotihoidon asiakkaista liikkuu kodin ulkopuolella, eivätkä kaikki asiakkaat luovuta kotihoidolle avainta.

Pientenkin poikkeamien ilmoittamiseen kannustetaan

Kotihoidon henkilöstö teki 600 asiakasturvallisuuteen liittyvää ilmoitusta vuonna 2017. Näistä neljännes oli läheltä piti -tilanteita, joissa varsinaista virhettä ei ehtinyt sattua, koska se huomattiin ajoissa. Kolme neljästä ilmoituksesta koski asiakkaille sattunutta tilannetta, esimerkiksi lääke oli annettu väärään aikaan, asiakas oli luiskahtanut hoitotilanteessa pyörätuolista lattialle tai tiedonkulussa oli puutteita. Ilmoituksista noin 60 oli sellaisia, joissa asiakkaalle koitui kohtalaista (52) tai vakavaa (8) haittaa. Vakava haitta oli esimerkiksi sairauden paheneminen. Vuodelta 2017 ei ole tiedossa tapauksia, joissa asiakas olisi kuollut kotihoidon laiminlyönnin vuoksi.

Tavoitteena on, että mahdollisimman paljon pieniäkin tapahtumia kirjataan, jotta voimme ottaa niistä opiksi ja parantaa palvelun laatua. Espoon kotihoidolla on noin 4000 asiakasta. Kotikäyntejä tehdään päivittäin keskimäärin 1800, vuodessa noin 650 000.

Suurin osa asiakkaista ja henkilöstöstä on tyytyväisiä

Asiakastyytyväisyyskysely syksyltä 2017 kertoo, että 75 prosenttia asiakkaista antaa kotihoidolle kouluarvosanan 8–10. Suurin osa asiakkaista arvioi, että palvelu vastaa heidän tarpeitaan ja että hoitajat suhtautuvat heihin lämpimästi ja kuuntelevat heitä. Suurin osa antoi hyvän arvosanan myös siitä, että hoitajat saapuvat sovitulla aikavälillä ja että käynneillä on varattu riittävästi aikaa.

Kolmen kuukauden välein tehtävä työhyvinvointikyselyn mukaan 66 prosenttia kotihoidon henkilöstöstä on sitä mieltä, että työ sujuu hyvin tai erittäin hyvin. Viisi prosenttia on sitä mieltä, että työn tekeminen sujuu huonosti.
– Seuraamme jatkuvasti sitä, miten henkilöstö arvioi töiden sujumista, omaa jaksamistaan ja johtamista. Meillä on osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä kehittämisen meininki, sanoo vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen.

Kotihoidon kehittämisohjelma meneillään

Sosiaali- ja terveyslautakunta on keväällä 2017 päättänyt kotihoidon kehittämisohjelmasta ja seuraa sen toteuttamista. Kotihoidon kehittämisohjelmassa kehitetään muun muassa kotikuntoutusta, kivunhoitoa ja hoidon laatua.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Espoon kaupunki

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.