Espoo haluaa lisätä viheralueiden terveyshyötyjä

Espoo haluaa panostaa asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen ja osallistuu kansainväliseen URBACT Health&Greenspace-hankkeeseen vuosina 2019–2022.

Hankkeessa etsitään keinoja viheralueiden terveyshyötyjen lisäämiseen. Hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma kaupungin viher- ja virkistysalueiden ja kasvillisuuden tarjoamien terveyshyötyjen turvaamiseksi.

Viher- ja virkistysalueiden suunnittelussa painotetaan jatkossa niitä kasvillisuuden ja ympäristön ominaisuuksia, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia.
Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa panostetaan entistä enemmän kävelyreittien viihtyisyyteen ja sujuvuuteen. Myös neuvontapalveluita, kuten liikuntaneuvontaa voidaan tarjota ulkona esimerkiksi lähimetsässä tai ulkokuntosalilla. Espoolaiset päiväkotiryhmät ja koululaiset retkeilevät jo nyt paljon luonnossa, ja ulkona tapahtuvaan toimintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Luonnossa liikkumisella on todistetusti ihmisille monia positiivisia vaikutuksia, tiedotti Espoon kaupunki.

– Verenpaine laskee, stressitaso laskee, mieliala paranee… Jo kasvillisuutta sisältävän valokuvan katselun on todettu lievittävän henkistä uupumusta ja laskevan stressiä. Viheralueiden terveysvaikutukset korostuvat etenkin kaupunkiympäristössä, jossa asukkaat kokevat enemmän terveyshaittoja kuin taajamien ulkopuolella asuvat.