Espoo: linnusto turvataan nyt Finnoon keskuksen suunnittelussa

Finnoon keskuksen suunnittelualuetta linnustoaltaan ympäristössä. Kuva: Espoon kaupunki

Finnoon keskuksen kehittäminen etenee Espoossa.

Kaupunki on valmistellut Finnoon keskuksen alueelle uuden asemakaavan sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus kumosi Espoon valtuuston hyväksymän kaavan toukokuussa 2021.

Finnoon keskuksen kaava-alue muodostuu asuinalueesta, voimalaitosalueesta ja Finnovikenin lintukosteikon eli Finnoon vesialtaan ympäristöstä.

Jätevedenpuhdistamon ylivuotoaltaaseen on vuosikymmenten mittaan asettunut rikas linnusto. Finnoon keskukseen suunniteltu rakentaminen tuo lintukosteikon lähiympäristöön lisää asukkaita ja virkistyskäyttöä.

– Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aiempi kaavaratkaisu ei turvannut riittävästi alueen linnustoarvoja. Oikeus katsoi, että hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet, joilla lievennetään virkistyskäytön lisääntymisestä linnuille koituvaa haittaa, eivät olleet riittävän velvoittavia, tiedotti Espoon kaupunki.

Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeiset toimenpiteet on nyt viety sitoviksi kaavamääräyksiksi, jotka ohjaavat alueen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista. Asuinalueen osalta kaavaa ei ole kaupungin mukaan muutettu merkittävästi.

– Linnusto häiriintyy eniten ihmisten liikkumisesta alueella etenkin pesimäkautena. Kaavamääräyksillä alueen virkistyskäyttöä ohjataan kauemmas linnustoalueesta. Ihmisten liikkumista alueella ohjataan selkeillä reiteillä ja opasteilla, joilla neuvotaan liikkumaan linnustoa häiritsemättä, kerrottiin tiedotteessa.

– Nykyinen, luontoharrastajien käyttämä luontoallasta kiertävä reitti säilytetään luontopolkumaisena ja laajempi virkistyskäyttö ohjataan ensisijaisesti muille alueille.

Lintualtaan näkösuojaksi lisätään puustoa lähivirkistysalueella sekä tehdään näkösuojarakenteita ja suojaistutuksia ulkoilureittien varrelle. Kaavamääräysten mukaan altaan veden laatua ja määrää tulee ylläpitää niin, että suojeltujen ja uhanalaisten lajien elinympäristöt säilyvät.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Finnoon keskuksen kaavaehdotuksen omalta osaltaan 11. toukokuuta. Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.