Helsingin pysäköintipolitiikka uudistuu

Otto Meri. Helsinkiläinen varatuomari ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Hän toimii kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Otto asuu Kruununhaassa ja kaupunkipolitiikan lisäksi pyörittää omaa lakiasiaintoimistoa.

Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa jatketaan askeleittain ja että pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä varmistetaan. Tähän liittyen kaupungin viranhaltijat ovat valmistelleet Helsingin uudet pysäköintipoliittiset linjaukset, joista on tarkoitus päättää tämän kevään aikana.

Pysäköintipoliittisten linjausten tavoitteena on edistää kaupunkielämän toimivuutta, elinkeinoelämän kilpailukykyä, ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista sekä kantakaupungin vetovoimaisuutta. Pysäköintiratkaisuissa pyritään ottamaan huomioon kaupunginosien ja alueiden erityispiirteet. Lisäksi uudistuksella pyritään tehostamaan julkisten pysäköintipaikkojen, yksityisten pysäköintilaitosten ja tonteilla olevien pysäköintipaikkojen käyttöä kaikkialla Helsingissä.

Uudistukseen liittyen eniten keskustelua on herättänyt asukaspysäköinnin hinta. Asukaspysäköinnissä on kyse kaupungin tarjoamasta pysäköintipalvelusta. Asukaspysäköinnille on tunnusomaista, että pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla palvelun luonteeseen. Tarjonnan lisääminen on vaikeaa, sillä erityisesti kantakaupungin kadunvarsitila on rajallista eikä sen lisääminen ole käytännössä mahdollista. Tämän takia kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytämiseksi on vaikutettava palvelun hintaan.

Monet ovat ihmetelleet markkinaehtoisuus-termin liittämistä kadunvarsipysäköintiin. On totta, että kyse ei ole sellaisista kilpailluista markkinoista, joissa kuluttajat voivat valita lukuisten eri yritysten tuottamista hyödykkeistä mieluisensa. Kyse on taloustieteen termein klubihyödykkeestä, eli julkisen vallan tarjoamasta palvelusta, jossa tarjottavia hyödykkeitä on rajallinen määrä. Tällaisen hyödykkeen tapauksessa hinta on ainut tapa vaikuttaa kysyntään.

Asukaspysäköinnin hinnan nostaminen ei ole uudistuksen itseisarvo. Tavoitteena on, että vähällä käytöllä olevien autojen säilytys siirtyisi pois kantakaupungista ja pysäköintipaikan löytyminen helpottuisi heillä, jotka autoa säännöllisesti tarvitsevat. Helsinki haluaa kyetä lupaamaan asukaspysäköintitunnuksen lunastaneille varmuuden pysäköintipaikan saamisesta. Tällä hetkellä monilla alueilla lupia on lunastettu enemmän kuin asukaspysäköintipaikkoja on tarjolla, mikä on johtanut vapaan pysäköintipaikan löytämisen vaikeuteen. Erityisesti iltaisin monilla alueilla vapaan paikan löytäminen on liki mahdotonta. Tämän ongelman korjaaminen on uudistuksen keskiössä.

Pysäköintiuudistus vaikuttaa eri alueilla eri tavoin. Siellä missä paikkoja on vähän suhteessa kysyntään, hinnat voivat nousta enemmän kuin siellä, missä paikkoja on enemmän suhteessa autoihin. Kokoomus on esittänyt, että uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että käytöstä poistetut bussipysäkit ja muut pysäköintiin kelpaavat alueet muutetaan parkkipaikoiksi siellä missä se on mahdollista. Pysäköintipaikkojen väheneminen yhdistettynä hintojen nousuun koetaan perustellusti epäoikeudenmukaiseksi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.