Espan katukokeilu valmisteltiin huolimattomasti

Otto Meri. Helsinkiläinen varatuomari ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Hän toimii kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Otto asuu Kruununhaassa ja kaupunkipolitiikan lisäksi pyörittää omaa lakiasiaintoimistoa.
Esplanadien katukokeilu on parhaillaan käynnissä. Alueella liikkuvat ovat saaneet huomata moninaisia katujärjestelyiden muutoksia. Pohjois- ja Etelä-Esplanadilta on molemmilta suljettu yksi ajokaista. Pohjois-Esplanadille rakennetaan terasseja ja tuodaan erilaisia katupuita ja muita kasveja. Etelä-Esplanadilta poistetun ajoradan tilalle on rakennettu kaksisuuntainen pyörätie.
Katukokeilu on herättänyt paljon keskustelua. Yksi keskustelua herättänyt seikka liittyi päätöksen valmisteluun ja tekemiseen. Katukokeilua koskeva päätös valmisteltiin varsin nopeasti ja lopulta sen teki yksittäinen viranhaltija. Näin ollen kaupunginvaltuustolla tai liikenteestä vastaavalla kaupunkiympäristölautakunnalla ei ollut mahdollisuutta tehdä valituskelpoista päätöstä asiasta. Kuntalaissa ehdoton pääsääntö on, että mikäli kunnan jäsen epäilee päätöksen olevan lainvastainen, on hänellä oikeus saattaa asia riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Toinen keskustelua herättänyt seikka on liittynyt pelastusajoneuvojen toimintaedellytyksiin. Yksikaistaisilla kaduilla ei pelastusajoneuvoilla on mahdollisuutta hätätilanteissa ohittaa muuta liikennettä. Epäselväksi on jäänyt, oltiinko valmistelun aikana yhteydessä pelastuslaitokseen ja poliisiin, jotta heidän näkemyksensä katukokeilun vaikutuksista olisi saatu selville.
Liikennesuunnittelu vaatii huolellisuutta ja erilaisten näkökulmien huomioimista. Valmistelun laatu korostuu kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Ennen päätöksen tekemistä on kerättävä riittävästi tietoa sellaisista seikoista, joilla voi olla asian ratkaisemisen kannalta merkitystä. Valmistelun aikana eri seikkoja on punnittava ja pohdittava parasta mahdollista ratkaisua.
Espan katukokeilun osalta valmistelussa on korostunut kiire ja huolimattomuus. Tämä ei ole ollut kunniaksi kaupungille. Mutta nyt kun varsinainen kokeilu on käynnistynyt, tulee sen vaikutuksia tarkasti seurata. Lautakunta on todennut, että tarvittaessa kokeilu voidaan keskeyttää, jos tilanne niin vaatii. Viimeistään kesän jälkeen tulee laajemmin arvioida ydinkeskustan liikennejärjestelmän toimivuutta. Esplanadin puisto ja kadut ovat vain yksi osa laajempaa kantakaupungin katuverkkoa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.