Talvinopeudet voimaan Uudellamaalla 28.10.2020

Uudenmaan ELY:n toiminta-alueella talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset tulevat voimaan 28.10.2020. Valtaosalla moottoriteitä ja muita pääteitä ajonopeuksia alennetaan. Moottoriteillä tämä tarkoittaa nopeusrajoituksen alenemista 120 km/h:sta 100 kilometriin tunnissa. Muilla teillä olevat 100 km/h rajoitukset puolestaan vähennetään 80 kilometriin tunnissa. Talvinopeuksien astuessa voimaan alkaa moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoitusten osuuksilla siirtymäaika, jolloin valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa nopeusrajoitus voi olla vielä 120 km/h. Siirtymäaika on voimassa sään salliessa marraskuun loppuun asti.

Joka vuosi Väylävirasto antaa ohjeistuksen talvinopeusrajoituksista, joiden perusteella Ely-keskus tekee päätöksen talven ja pimeän ajan alennetuista nopeusrajoituksista. Nopeuden muutos vaatii aina maastossa työskentelyä, jossa liikennemerkit vaihdetaan – tai jos ne ovat saranoituja vaihdettavia merkkejä, käännetään.

Talvinopeuksiin siirrytään tielläliikkujien turvallisuuden vuoksi

”Talvinopeudet säästävät tutkitusti ihmishenkiä ja henkilövahinkoja. Talvella alennettu rajoitus on turvallisempi, koska ajokeli voi olla liukas ja pimeällä näkee muut tielläliikkujat huonommin”, toteaa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka.

”Meillä on muutamia tieosuuksia, joissa on keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia tai leveäkaistainen osuus valtatiellä 6, joiden katsotaan olevan niin turvallisia ja suunniteltu niin hyvin, että niillä nopeutta ei tarvitse laskea, vaan 100 km/h säilyy myös talvella”, Kelkka kertoo.

Valtateillä 2 ja 4 jääkin voimaan 100 km/h nopeusrajoitus keskikaiteellisille ohituskaistaosuuksille ja leveäkaistaiselle osuudelle. Valtatiellä 6 puolestaan säilyy 100 km/h nopeusrajoitus leveäkaistaisella osuudella Koskenkylästä Kouvolaa kohti. Myös Kehä III:n kaksiajorataisella osuudella jää voimaan 100 km/h nopeusrajoitus.

Maantiellä 282 (Somerontie) Torronsuon kohdalla nopeusrajoitus pudotetaan 60 kilometriin tunnissa, koska tie on talvella poikkeuksellisen liukas.

Moottoriteillä voimaan nopeusrajoitusten siirtymäaika
Vaikka muiden moottoriteiden nopeudet alennetaan 100 kilometriin tunnissa, valtateiden 1 ja 7 osuuksilla hyödynnetään vaihtuvia nopeusrajoituksia. Valoisaan aikaan ja hyvällä ajokelillä niillä voidaan näyttää 120 km/h rajoitusta, mutta pimeän aikaan ja huonoissa sääolosuhteissa nopeusrajoitusta lasketaan myös näillä osuuksilla. Vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella on siis mahdollista näyttää 120 km/h rajoitusta ns. siirtymäaikana, joka on voimassa talvirajoituksiin siirtymishetkestä marraskuun loppuun sekä taas maaliskuun alusta kesärajoituksiin siirtymiseen asti. Talviaikaan joulukuusta helmikuun loppuun nopeusrajoitus on näilläkin osuuksilla korkeintaan 100 km/h.

Väyläviraston tieliikennekeskukset seuraavat vaihtuvien nopeusrajoitusten alueilla ajo-olosuhteita, kuten keliä, ruuhkia ja valaistusta, joiden mukaan päätetään kullekin tieosuudelle sopivat nopeusrajoitukset.

Takaisin kesänopeuksiin siirrytään ajokelin salliessa tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lopuksi Kelkka muistuttaa noudattamaan loppusyksystä erityistä varovaisuutta hirvivaaran ja kaurisvaaran alueilla. Vaikeasti havaittavaa mustaa jäätä puolestaan saattaa esiintyä, vaikka tiet olisivat muuten kuivia. Tielläliikkujan kannattaakin varautua mustaan jäähän silloilla, rampeilla ja muilla tiealueilla, missä ei ole tietä lämmittävää maaperää.

”Autoilijoiden tulee tiellä liikkuessaan tarkkailla iltojen pimentyessä myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Jalankulkijalle heijastin on välttämätön, ja viimeistään nyt pyöräilijän kannattaa tarkistaa, että etu- ja takavalo varmasti toimivat”, hän sanoo.

Liikennettä Kehä III:lla talvella.