Näin Helsinki aikoo ratkoa Länsisataman autoruuhkat

179
Uutta Ruoholahdensiltaa. Kuva: Tietoa Finland Oy.

Helsingin kaupunki suunnittelee Länsilinkin ympäristöön Ruoholahteen ja Kamppiin liikennettä merkittävästi sujuvoittavia liikennejärjestelyjä.

Tavoitteena on sujuvoittaa kasvavan Etelä-Helsingin ja Länsisataman autoliikennettä sekä varmistaa joukkoliikenteen häiriötön kulku alueella. Alueen kaupunkikuvaa kohotetaan korkeatasoisella silta-arkkitehtuurilla. Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta 11. syyskuuta asti.

Uusilla järjestelyillä on tavoitteena vähentää autoliikenteen ruuhkautumista etenkin Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä sekä Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan risteyksessä.

Suunnitelman mukaan peruskorjausikää lähestyvä Ruoholahdensilta on tarkoitus purkaa ja uusia. Lisäksi Mechelininkadulta rakennettaisiin kokonaan uusi ramppiyhteys Ruoholahdensillalle.

Uudelle ramppiyhteydelle ohjattaisiin kaikki autoliikenne, joka tulee etelän suunnasta Mechelininkatua kohti Länsiväylää. Tämä sujuvoittaisi Länsiväylälle suuntaavaa autoliikennettä myös pohjoisen suunnasta. Samalla saataisiin oma ajokaista raitiolinjalle 8. Tällä hetkellä raitioliikenne kulkee eteläisellä Mechelininkadulla sekaliikenteessä ja on altis häiriöille.

Suunnitelmana on, että Porkkalankadulta poistetaan bussikaistat siltaremontin yhteydessä. Tämä on rakentamisaikana mahdollista, koska bussiliikenteen tarve Porkkalankadulla on vähentynyt, kun Länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuu. Muutos selkeyttää liikenneympäristöä.

Jätkäsaarenlaiturille ja Hietalahdenrantaan lisätään uudet ajokaistat autoliikenteelle. Lisäksi Ruoholahdenrannan ja Kalevankadun risteyksessä on tarkoitus sulkea nykyinen ajoyhteys ns. Tullaajankujalta Mechelininkadulle. Näin liikkuminen nopeutuu risteysalueen muista suunnista.

Suunnitelma ottaa huomioon kävelijöiden ja pyöräilijöiden sujuvan ja turvallisen kulun alueella. Pyöräteitä aiotaan parantaa etenkin Porkkalankadulla ja Ruoholahdensillalla muuttamalla ne yksisuuntaisiksi.

Kolme vaihtoehtoa raitiovaunujen reitiksi

Liikennesuunnitelmasta on tehty kolme luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan raitioliikenteen reitin osalta. Vaihtoehtoiset reitit vaikuttavat Länsilinkin ympäristössä olevan pysäkin sijaintiin. Reiteillä on myös erilainen vaikutus autoliikenteen sujuvuuteen Jätkäsaarenlaiturin liittymässä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyihin.

Yhdessä vaihtoehdossa raitiolinjat 7 ja 9 pysäkkeineen pysyisivät nykyisillä paikoillaan. Reitti kulkisi entiseen tapaan Tullaajankujan ja Ruoholahdenrannan kautta Helsingin keskustaan.

Toisessa ja kolmannessa vaihtoehdossa raitiovaunut kääntyisivät Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan liittymästä vasemmalle Mechelininkadulle. Raitiotiereitti kääntyisi keskustaan päin joko Itämerenkadun liittymästä tai Ruoholahdensillan kohdalta.

Kolmannessa vaihtoehdossa raitiotie risteäisi Baanan kanssa, joten kävelijöille ja pyöräilijöille rakennettaisiin uusi alikulku.

Visualisointi uusitusta Ruoholahdensillasta ja Länsilinkin alueesta. Kuva: Tietoa Finland Oy
Ilmakuva suunnittelualueesta nykyisellään. Kuva: Helsingin kaupunki.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.